لذت بردن از قوی ترین عرب چت بر روی تلفن خود را در حال حاضر و گپ زدن با بچه ها و دخترا از سراسر جهان عرب چت تقسیم می شوند به اتاق را برای تمام کشورهای عربی و مصر و عربستان سعودی کویت امارات متحده عربی مراکش الجزایر شروع به چت با استفاده از برنامه توسط اتاق انتخاب و اضافه کردن نام مستعار خود را و یا واقعی و مناسب انتخاب, تصویر مرد یا زن و شروع به چت

About