انجام این مجموعه ای از تمرینات کمی پیچیده تر است

شما باید استاد از فضای خود را

اول رسیدن به پایین از حوضه است. به نفع ورزش است که اجازه می دهد تا شما را به درک عمق حوضه با تماس دست خود را. تجربه خود را به طور کامل و سپس به ضربه بزنید پایین حوضه با دست. شما همچنین می توانید یک شی (ماسک) و سپس سعی کنید به آن را گرفتن. خود را آشنا با آبزیان محیط زیست مهم است که شما قبول به آب در دهان. به نوبه خود به طور کامل سر در زیر آب, اما در این زمان نگه داشتن دهان باز. هنگامی که این ورزش موفق است یک نفس عمیق بکشید و سپس با قرار دادن سر خود را زیر آب و به آب از طریق دهان. تکرار چندین بار باد بیشتر و سخت تر و طولانی تر و طولانی تر شما نیاز به سعی کنید به طور کامل خالی ریه های خود را

About