به انجمن خوش آمدید خانه آنلاین آگاهی فرهنگی دوره چهل و چهار یا یکی -جهانی عمیقا مذهبی فرهنگی محافظه کار و از لحاظ جغرافیایی به چالش کشیدن آن طول می کشد زمان و تلاش برای درک مردم و محل. با ارزش برای هر کسی که تحقیق در عربستان فرهنگ و آداب و رسوم و زبان, جامعه, آداب و رسوم, آداب, ارزش, شیوه های کسب و کار و اساسا مایل به درک مردم بهتر است. آیا بازدید از عربستان سعودی در کسب و کار و یا حتی میزبانی عربستان مشتریان خود را در کشور خود این راهنمای کمک خواهد کرد که شما را در درک خود را از همتایان بهبود ارتباطات و روابط به سمت راست شروع می شود. چگونه ما می دانیم که این همه اطلاعات ؟ ما کارشناسان در آگاهی فرهنگی دوره های آموزشی در عربستان سعودی — که چگونه. آن استفاده می شود در کسب و کار و اجباری زبان دوم در مدارس است. در میان غیر عربستان جمعیت بسیاری از مردم صحبت می کنند و اردو زبان رسمی پاکستان و سایر زبان های آسیایی از جمله فارسی و ترکی است. عربی سخن گفته است تقریبا دو صد میلیون نفر در بیش از بیست و دو کشور جهان است.

در حالی که صحبت های عربی متفاوت است از کشوری به کشور های عربی کلاسیک بدون تغییر باقی مانده است برای قرن ها. در عربستان وجود دارد تفاوت بین گویش گفتاری در مناطق شهری و کسانی که صحبت در مناطق روستایی و همچنین از بین کسانی که در غرب و شرق و جنوب. عربستان سعودی کشوری است که در آن جلسات و سخنرانیها و اخبار باز به نام خدا. دین حاکم همه چیز از جمله فرهنگ کسب و کار و تجاری محیط زیست است. کسب و کار اتفاق می افتد در یک مقدار کندتر با تاکید بر روابط, اتصالات محلی و شیوه های کسب و کار. نگاهی به فرهنگ کرکس های امتحان در عربستان سعودی و ببینید که چقدر شما آموخته اند در مورد کشور و مردم آن و فرهنگ است. اگر شما می توانید نمره بالا و سپس شما می دانید مسائل خود را.

شما باید سه دقیقه به تکمیل آن — در رفتن خود را بیازمایید

برای کسانی که نیاز به مفصل تر و جامع از عربستان سعودی منتشر کرده اند یک کارشناس گزارش جامعه فرهنگ کسب و کار. این صفحه سند شده است نوشته شده توسط یکی از ما عربستان متخصصان کشور و فراهم می کند خوانندگان را با جزئیات بیشتری که ما رایگان راهنمای بالا

About