کی اما درصد آنها دو بچه به اینجا نمی تقلب آنجا و شکستن نیست اولین چیزی که ذهن خود عبور آنها سعی کنید به همه چیز کار آنها خودخواه نیست من هستم و من می توانم به شما بگویم که بسیاری از دختران عرب مانند و یا به غیر عرب مردان است. ما نمی همیشه برای آنها به دلایل زیادی. می تواند تفاوت دین یا فرهنگ یا فقط ما مطمئن هستیم که اگر آنها می خواهند به تاریخ ما.

دانشگاه یا محل کار می تواند یک شروع است. من دیده ام بسیاری از دختران عرب واقع در نهایت با غیر عرب مردان است. اکثریت هنوز هم به, به دلیل وجود دارد هیچ چالش آن آسان تر از آنچه که انتظار می رود. اما هستند دخترانی که مثل بچه همه چیز را من می خواهم چیزی متفاوت برای دختران عرب در اینجا آیا شما نفرت چقدر قدرت پدر و مادر ما و جامعه ما تصمیم به ازدواج با یکی از ما عشق است. بچه ها چه معنی است زمانی که شما گریه برای یک دختر. آیا تو گریه برای یک دختر قبل از.

دختران کسی گریه برای شما

چه آن را به شما چیست ؟ غیر ترین مرد عرب تقلب استفاده از دختران و درمان آنها را مانند گه آنها قدردانی نمی بچه ها به اندازه کافی یک بار آنها حوصله آنها را بدون مراقبت در مورد احساسات اما وجود دو درصد بچه ها اینجا اصلا تقلب آنجا و شکستن نیست اولین چیزی که ذهن خود عبور آنها سعی کنید به همه چیز کار آنها خودخواه نیست به صورت منحصر به فرد تاریخ, تجربه, آمار اقیانوس برای یک شام کروز. هیچ چیز بیشتر از ناهار خوری در, تازه, هوای شور, احاطه شده توسط مناظر زیبا. این خیلی مهم است که به همسرتان بگویید:»من از شما قدردانی بسیار است.»می گویند آن را به سمت راست زمانی که شما از خواب بیدار و او تمام روز. یک بعد از ظهر در یک قایق بادبانی با شامپاین و توت فرنگی راهی مطمئن را به نفع خود قلب او. فقط فراموش نکنید که به یک ضد تهوع قرص. نظرات منفی هستند یک به نوبه خود. مردم را به خود جلب مثبت متفکران با فعال چشم انداز در زندگی است.

حفظ منفی به خودتان

هنگامی که در حال رفتن به یک تاریخ برای اولین بار به یاد داشته باشید به قلم مو دندان های خود را از قبل و مطمئن شوید که آنها در حال سفید

About