بر خلاف آنچه ممکن است فکر می کنم وجود دارد و نه از فقدان پسر خوب یا بچه ها جدی برای شما در زمین آنها کاملا در همه جا. آن را فقط که این نیست آنهایی که با شما صحبت کنم خود به خود که در آن کسانی که در آنها شما را متوقف در یک نرم افزار دوستیابی. این مشکل برای بسیاری از زنان این است که راه خود را از دستگیری جلسات اجازه نمی دهد که مردانی که می خواهم به یک تجربه زیبا تاریخچه و با آنها به صحبت می کنند به آنها. برای دیدار با یک مرد است که مناسب شما دو چیز است: اول این است که بیشتر جلسات (که بدان معنی است که شما عادات خود را تغییر دهید) و دوم این است که شما نیاز به دانستن آنچه که شما به دنبال چه چیزی است برای شما»پسر خوب»و دریغ نکنید برای جلوگیری خالص رابطه هنگامی که شما احساس می کنید که خواسته های خود را انشعاب.

با تشکر از شما برای آنچه شما انجام می دهند برای کسانی که از تو پیروی کنند.

من می خواهم به نظر شما در این ویدئو سیمون سینوسی (من نمی دانم اگر شما می دانید)

About