submit


پس از حدود یک ماه و در حال حاضر من شروع به من خسته. من نمی دانم کسی در این گوشه و نیاز من به دوستان و یا دانش که با آن به صرف زمان است. من یک زن هستم و مجرد که می خواهد دیر یا زود به ارسال در هوا با انسان, اما اول از همه من به دنبال یک با مردان آن شهر به طوری که او می تواند من را به کشف شهر در آن در هر گوشه و از شکاف دیوار. من امیدوارم که بچه ها از این شهر برای زیبا ترین زن زیبا و خنده دار به اطمینان حاصل شود که من حوصله با آنها. سپس شما در منطقه زندگی می کنند می آیند و من را به کشف محیط خود را روزانه است. من به دنبال به جلو به دیدن شما

About